Lesing en dokumentêre film 'Ek hoor die vryheid sing' - 4 April

Dinsdag 4 April 2017, 19.30 uur 
Ek hoor die vryheid sing, dokumentêre film oor Adam Small en inleiding deur Professor Hein Viljoen (Noordwes Universiteit / Potchefstroom)

Die dokumentêre film Ek hoor die vryheid sing gee 'n beeld van die lewe en werk van die Afrikaanse skrywer en filosoof Adam Small (1936-2016). Die dokumentêr is gemaak deur Small se generatiegenoot, mede-Sestiger Abraham H. de Vries. In die film is onderhoude met Small te sien wat twee weke voor sy afsterwe op 25 Junie 2016 verfilm is.

Vanaf die jare sestig vestig Adam Small met toneelstukke soos Kanna hy kô hystoe (1965) en Krismis van Map Jacobs (1983) en digbundels soos Kitaar my kruis (1961) en Sê sjibbolet (1963) die aandag op die lyding van die onderdruktes in die Suid-Afrikaanse samelewing. Hy gebruik dikwels satire om die onhoudbaarheid van die apartheidssisteem aan te toon. Small skryf in Kaaps, 'n variant van Afrikaans wat toe nog as minderwaardig beskou is. Hoewel met name Kanna hy kô hystoe beskou word as een van die belangrikste werke uit die Afrikaanse literatuur, is Adam Small as bruin skrywer by die toekenning van Afrikaanse literêre pryse jarelank oorgeslaan. Pas ná die einde van apartheid sou hy as skrywer en akademikus die erkenning kry wat hy verdien. Na 'n stilte van twintig jaar tree hy in September 2013 vir die eerste keer weer in die openbaar op. In daardie jaar verskyn ook 'n nuwe publikasie van sy hand, die digbundel Klawerjas. Small geld as ‘n wegbereider vir bruin skrywers wat ná hom gekom het. Danksy hom word Kaaps intussen as 'n volwaardige literêre taal beskou.

Die dokumentêre film word ingelei deur prof. Dr. Hein Viljoen, emeritus-hoogleraar Afrikaans en Nederlands aan die Potchefstroom-kampus van die Noordwes Universiteit.

Ek Hoor die Vryheid sing - Prof. Adam Small
Regie: Abraham de Vries
(Suid-Afrika, 2016, 48 min, Afrikaans gesproke)

Plek: Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141-C, Amsterdam
Datum: Dinsdag 4 april 2017
Reserveer: evenementen [at] zuidafrikahuis [dot] nl
Toegang: € 10,00/studente € 7,50              
Aanvang: 19.30 uur / saal open: 19.00 uur    

Suid-Afrika Huis     Keizersgracht 141-C     1015 CK Amsterdam Nederland     tel: +31-20-6249318 fax: +31-20-6382596